2018-09-15_โครงการบริจาคโลหิต

โครงการบริจาคโลหิต

บริษัท โซเด นากาโน (ไทยแลนด์) จำกัด

ชื่อกิจกรรม : โครงการบริจาคโลหิต
สถานที่ : บริษัท โซเด นากาโน (ไทยแลนด์) จำกัด
วันที่ : 15 กันยายน 2561 (Sep 15, 2018)