ร่วมกิจกรรมวันเด็ก

ชื่อกิจกรรม : ร่วมกิจกรรมวันเด็ก
สถานที่ : โรงเรียนสุวพรรณสนิทวงศ์วิทยา (Suwaphunsanitwong Vittaya School )
วันที่ : 13 มกราคม 2560 (๋Jan 13, 2017)