2017-10-08 CSR_ทอดกฐินสามัคคีวัดสันติธรรมาราม_วัดตาลเดี่ยว

ทอดกฐินสามัคคี

ทอดกฐินสามัคคี

ชื่อกิจกรรม : ทอดกฐินสามัคคี
สถานที่ : วัดสันติธรรมาราม (วัดตาลเดี่ยว)
วันที่ : 8 ตุลาคม 2560 (Oct 8, 2017)