2018-04-07_วัดใหญ่ไชยมงคล

จัดเลี้ยงเครื่องดื่ม

ชื่อกิจกรรม : จัดเลี้ยงเครื่องดื่ม
สถานที่ : วัดใหญ่ไชยมงคล จ.พระนครศรีอยุธยา
วันที่ : 7 เมษายน 2561 (Oct 27, 2018)