Technician (CNC)

อัตรา

2 อัตรา

เงินเดือน

N/A

สถานที่ปฏิบัติงาน

อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา

รายละเอียดงาน

 • Setup เครื่อง CNC LATHER
 • Setup เครื่อง CNC Machining Center
 • Setup เครื่อง TSUGAMI

คุณสมบัติผู้สมัคร

 1. วุฒิการศึกษาระดับ ปวช. ขึ้นไป
 2. ช่างกลโรงงาน, เทคนิคการผลิต, ช่างยนต์, ช่างไฟฟ้า หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 3. เพศชาย อายุ 21 – 35 ปี (ต้องผ่านการเกณฑ์ทหารหรือได้รับการยกเว้น)
 4. มีประสบการณ์ 1 ปีขึ้นไป
 5. สามารถทำงานเป็นกะได้
 6. มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย มีมนุษย์สัมพันธ์ดี สามารถทำงานเป็นกะได้
 7. มีความสุขุมรอบคอบ
 8. มีประสบการณ์ด้านเครื่อง TSUGAMI
 9. มีประสบการณ์ด้านเครื่อง CNC MACHINING CENTER
 10. มีประสบการณ์ด้านเครื่อง CNC LATHE
 11. มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย มีมนุษยสัมพันธ์ดี มีความสุขุมรอบคอบ

สวัสดิการ

 • เบี้ยขยัน
 • ค่าอาหาร
 • ค่าทักษะ
 • ค่ากะดึก
 • ค่าล่วงเวลา
 • โบนัสประจำปี
 • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • ประกันชีวิตกลุ่มด้าน
 • อุบัติเหตุ
 • ค่ารักษาพยาบาลบุคลในครอบครัว
 • ชุดยูนิฟอร์มขของบริษัทฯ
 • รถรังส่งพนักงาน สายรังสิต, วังน้อย, บ้านสร้าง,หนองแค, พระนครศรีอยุธยา ศูนย์ศิลปาชีพบางไทร และสายบางปะอิน
 

วิธีการสมัคร

ผู้สนใจขอรับใบสมัครได้ที่ บริษัทโซเด นากาโน ( ไทยแลนด์ ) จำกัด พร้อมแนบเอกสารที่ใช้ประกอบการสมัครงาน
(ประวัติส่วนตัว, รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว จำนวน 1 รูป, สำเนาวุฒิการศึกษา, สำเนาบัตรประชาชน, สำเนาทะเบียนบ้าน, สำเนาบัตรประกันสังคม , ความสามารถพิเศษอื่นๆ)

ติดต่อ

คุณธนารัตน์ มณเฑียรเกษ
SOODE NAGANO (THAILAND) CO.,LTD.
130/129 หมู่ 3
ตำบลวังจุฬา อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13170
โทรศัพท์ : 035-352-671–4, 086-313-3056
แฟกซ์ : 035-352-677-8
เว็บไซต์ :  http://www.soode.co.th/