RBA Activity

โครงการบริจาคโลหิต
2018-09-15_โครงการบริจาคโลหิต

บริษัท โซเด นากาโน (ไทยแลนด์) จำกัด ชื่อกิจกรรม : โครงการบริจาคโลหิต สถานที่ : บริษัท โซเด นากาโน (ไทยแลนด์) จำกัด วันที่ : 15 กันยายน 2561 (Sep 15, 2018)

ทอดกฐินสามัคคี
2017-10-08 CSR_ทอดกฐินสามัคคีวัดสันติธรรมาราม_วัดตาลเดี่ยว

ทอดกฐินสามัคคี ชื่อกิจกรรม : ทอดกฐินสามัคคี สถานที่ : วัดสันติธรรมาราม (วัดตาลเดี่ยว) วันที่ : 8 ตุลาคม 2560 (Oct 8, 2017)