ITS

Technician (CNC)

อัตรา 2 อัตรา เงินเดือน N/A สถานที่ปฏิบัติงาน อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา รายละเอียดงาน Setup เครื่อง CNC LATHER Setup เครื่อง CNC Machining Center Setup เครื่อง TSUGAMI คุณสมบัติผู้สมัคร วุฒิการศึกษาระดับ ปวช. ขึ้นไป ช่างกลโรงงาน, เทคนิคการผลิต, ช่างยนต์, ช่างไฟฟ้า หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง เพศชาย อายุ 21 – 35 ปี (ต้องผ่านการเกณฑ์ทหารหรือได้รับการยกเว้น) มีประสบการณ์ 1 ปีขึ้นไป สามารถทำงานเป็นกะได้ มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย มีมนุษย์สัมพันธ์ดี สามารถทำงานเป็นกะได้ มีความสุขุมรอบคอบ มีประสบการณ์ด้านเครื่อง TSUGAMI มีประสบการณ์ด้านเครื่อง CNC MACHINING CENTER มีประสบการณ์ด้านเครื่อง CNC LATHE มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย […]

Technician (CNC) Read More »